Α3 poster & facebook cover @ Manor House parties

Posted in artwork

Αφίσες για τα party του Manor House

Μαζί σχεδιάζονται και facebook cover για κάθε ένα από τα event.